Ayiti-Ensekirite:Pastoral jèn yo ak Inivèsitè achidyosèz Pòtoprens lanse yon kanpay sansibilizasyon kont vyolans.

0
141

 

Redaktè: Glosy Yourivingtown Vecche

Pastoral Jèn ak Inivisitè achidyosèz Pòtoprens rankontre ak laprès mèkredi 12 fevriye 2020 an nan lide pou kapab mete laprès okouran konsènan kanpay sansibilizasyon kont vyolans yo lanse ofisyèlman mèkredi 12 fevriye an pou al bout 4 avril 2020 k ap vini la, Anba tèm  » wi pou lavi, wi pou lavni ,lajenès ann kwape vyolans ».

Divès sitwayen sa yo te pwofite okazyon sila pou te lanse ouvèti ofisyèlman restoran Inivèsitè a, yon restoran, dapre Pè Frantzy Petit-Homme k ap pèmèt etidyan yo manje ak yon ti kraze monnen.

Anpil sitwayen pa sispann met 2 men nan tèt pou rele anmwey yo pa kapab ak monte kesyon ensekirite ak kidnapin nan peyi a pandan dènye tan sa yo, olye gen solisyon okontrè fenomèn sila kontinye ap pati ak tout vitès kote anpil moun ap poze kesyon eske se Leta , sektè prive, relijye, moun ki nan geto pou n site sa yo sèlman, ki responsab? Antouka pastoral jèn yo ak inivèsitè achidyosèz Pòtoprens ap bay kout men l nan dosye sila.

Nan sans sa Pè Frantzy Petit-Homme ki te prezan nan kad konferans sila fè konnen kanpay sila yo lanse a se nan sousi pou wè kòman yo ka bese rit fenomèn ensekirite a nan peyi a atravè plizyè estrateji ,egzanp: pase nan estasyon radyo yo pou sansibilize jèn yo sou nesesite, selon li, ki genyen pou kite chan kriminèl la ki pa sispann met dlo nan je kay frè ak sè nou yo, kole flayèz nan mi ladan yo pou jèn yo kapab li kèk mesaj k ap konsyantize yo , ak lòt ankò.

Plizyè jèn fi kou gason ki fè pati pwojè sila ki yo menm tou te sou tab konferans lan pami yo: Warens Fedner Desulme, Djeny Alexandra, pou n repete sa yo sèlman , eksplike kanpay sila ap divize an 4 peryod.

Premye peryòd law selon jèn sila yo, li kòmanse mèkredi 12 fevriye a pou al bout 16 fevriye 2020 an, kote y ap gen pou fè fòmasyon pou ajan epi moun k ap gen pou al sou tèren pou sansibilize jèn yo nan tout depatman Lwès la, mete bandwòl k ap gen mesaj pou evite sila yo ki te gen ide antre nan fè vyolans sou moun pou chanje ide , fè konferans deba, elatriye.

Dezyèm peryòd la ap kòmanse soti 16 fevriye pou rive 7 mas kote y ap gen pou rankontre yon lòt fwa ankò konsène yo toujou nan menm objektif la pou kontinye sansibilize popilasyon an.

Rès peryòd yo toujou, dapre responsab yo, y ap gen pou vizite 980 lye,120 sant Inivèsite, 200 Legliz pwotestan,120 Legliz katolik,120 sant rasanbleman (mache, plas, klèb espòtif, bibliyotèk), 30 radyo ak tele, elatriye, pou wè si yo ta touche plis pase 5 milyon sitwayen lwen ou pre si n ta vle kwè Pè Frantzy Petit-Homme.

Pou fini ak pwojè sila ki pa jwenn sipò  ekonomik okenn enstans nan mòman n ap pale a la, dapre Pè a, 4 avril k ap make jounen mondyal jèn yo , y ap tou met fen ak pwogram sila nan yon dènye aktivite y ap fè nan lokal  » Saint Louis Gonzague » la ki chita kò l Dèlma 31 ak 33 apati uitè nan maten pou fini ak katrè nan aprè midi.

Sa w dwe konnen, nan dènye aktivite pwojè pastoral jèn yo ak Inivèsite achidyosèz Pòtoprens lan ( kanpay sansibilizasyon kont vyolans) ap gen mès, konferans fwa, temwanyaj, aktivite kiltirèl, elatriye.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here